Wat is glas?

Glas is een van de oudste materialen die er bestaat. Sommigen beweren zelfs dat glas, in z'n primitiefste vorm, waarschijnlijk net zo oud is als de aarde zelf. In lavagesteente van vulkaanuitbarstingen heeft men de stof obsideen, ook wel lavaglas genaamd aangetroffen. Deze stof is niet doorzichtig, maar wel doorschijnend en bevat alle eigenschappen die glas ook heeft.

De oudst bekende glazen voorwerpen zijn van circa 5000 voor Christus gevonden in het nabije Oosten. Het betreft hier zogenaamde glasparels die waarschijnlijk bij toeval op een natuurlijke wijze zijn ontstaan door verhitting van kwartskorreltjes in het zand.

Uit een latere periode dateren de kleine glazen ornamenten en kralen die men maakte uit bewerkte glasparels. In de periode vanaf 1500 voor Christus verkreeg men glazen vazen en kruikjes door vloeibaar glas in een klei vorm te gieten, en de vorm na verharding van het glas te verwijderen.

In Syrië werd kort voor onze jaartelling een procédé uitgevonden waarmee men met behulp van een holle buis glazen voorwerpen kon blazen. Dankzij het Romeinse Keizerrijk werd dit procédé ook in Europa verbreid.

De volgende stap was het maken van vlakglas voor o.a. vensters. Dit gebeurde d.m.v het blazen van een grote cilinder van glas. De beide openingen van deze cilinder werden eraf gesneden, en de cilinder werd overlangs opengesneden. Deze open cilinder werd in een zogenaamde strekoven opnieuw verhit, zodat het glas zich als het ware ontrolde. Het nadeel van deze methode was dat het glasoppervlak vaak erg bobbelig en onregelmatig was. Tevens bevatte het glas veel verontreinigingen.

Pas in het begin van deze eeuw werd deze methode vervangen door het zogenaamde 'float' glasprocédé. Bij deze methode werd vloeibaar glas m.b.v een ijzeren staaf via een spleet uit een glasbad getrokken. Het principe van dit procédé wordt heden ten dage nog gebruikt bij het maken van 'float' glas of vensterglas.

Zand, kalk en soda zijn de belangrijkste ingrediënten van het floatglas zoals het tegenwoordig wordt gefabriceerd.